Pozadie
Pozadie

O společnosti

O společnosti

Sledujte nás

Sledujte nás

GDPR

 • ke spracování Vašich osobních údajů přistupujeme pouze zákonným spůsobem, profesionálně a citlivě
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném informačním systému
 • všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučené o zákonném zacházení s nimi a jsou vázány mlčenlivostí
 • získáváme od Vás pouze ty údaje, které jsou potřebné ke splnení účelu, na základě kterého jste nás kontaktovali
 • můžete nás kdykoliv požádat o zmazání historie naší e-mailové komunikaci, a to e-mailem, písemne nebo osobně

I. Provozovatel internetové stránky dizajnovazrcadla.cz

Baron SK s.r.o.
sído: Klincová 37, Bratislava 82108
IČO: 36220264
DIČ: SK2020168601
 • provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky www.dizajnovazrcadla.cz

II. Účel spracování osobních údajů

 • účelem spracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy
 • účelem spracování osobních údajů je identifikace zákazníků
 • účelem spracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo tovar, a to telefonicky anebo prostřednictvím elektronické pošty
 • účelem spracování jsou marketingové aktivity

III. Seznam zpracovaných osobních údajů

 • provozovatel zaznamenává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje pro doručení 
 • kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení tovaru), e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem) 
 • údaje pro doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení, telefonní číslo

IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 • provozovatel zaznamenává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné pro splnení závazků, které od něho zákazník zájmem o službu anebo tovar očekává
 • provozovatel zaznamenává osobní údaje od zákazníků v rozsahu potřebném pro splnení povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem 
 • provozovatel spracovává osobní údaje dotknuté osoby pouze po dobu nevyhnutnou pro splnení účelu vyplývajícího ze smlouvy a z všeobecně závazných právních předpisů

V. Zveřejnění údajů

 • provozovatel zaznamenává osobní údaje zákazníků - fyzických osob nezveřejňuje 

VI. Podmínky zpracování

 • provozovatel přijal přiměřené technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, pričemž vzal do úvahy zejména použitelné technické přostředky, důvěrnost a důležitost zpracovaných osobních údajů, jako také rozsah možných rizik, které jsou schopné narušit bezpečnost anebo funkčnost jeho informačních systémů
 • provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotknuté osoby zacházet a nakládat v souladě s platnými právními předpisy ČR a předpisy EÚ 
 • provozovatel po splnění účelu zpracování zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů dotknuté osoby

VII. Práva a povinnosti dotknuté osoby

 • zákazník provozovatele jako dotknutá osoba je povinný uvést úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučení o právech dotknuté osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základě písomné žádosti od provozovatele vyžadovat 
  smazání poskytnutých osobních údajů, možnost jejich exportovaní, nebo změny.

Máte jakékoli dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem zrcadla? Zavolejte nám, nebo nám napište.